قالیشویی خوب در اسلامشهر

قالیشویی خوب در اسلامشهر چه ویژگی هایی دارد؟ به طور کلی قالیشویی به فرایندی گفته می شود که پوشینه منازل شما اعم از فرش،موکت،قالیچه،گلیم و… در قالب فرایندی بهداشتی شستشو وپاکسازی می گردد.با توجه به اقلیم ایران وهمچنین مباحثی چون آیین ومذهب ایرانیان شسشتشوی فرش دارای ویژگی های خاص خود می باشد.توجه به اصول  مذهبی […]